...

Zakładka umożliwia zmapowanie istniejących wartości w Optima z wartościami zdefiniowanymi w BaseLinker. Pozwala to na wskazanie konkretnego atrybutu, w Optima który będzie dołączony w przypadku atrybutu zwracanego z zamówienia z BaseLinker. W tej konfiguracji możemy przypisać konkretną grupę cen zdefiniowanych w Optima do danej kategorii zdefiniowanej w BaseLinker.

  1. Ceny w Optimie – lista zdefiniowanych grup cen w Optima.
  2. Kategorie BaseLinker – lista kategorii zdefiniowanych w BaseLinker.
  3. Dodaj – dodaje wybrane wartości BaseLinker oraz Optima do tabeli przyporządkowania.
  4. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.