Dostosowanie Bazy Danych

  1. Po poprawnym uzupełnieniu powyższych danych należy nacisnąć po kolei:
    1. Dostosuj tabele
    2. Dostosuj metody
  2. Aktualizacja stanów wszystkie towary – po naciśnięciu tego przycisku jest tabela informująca o ostatnich wysłanych stanach. Następuje pełna aktualizacja ilości towarowych.
  3. Aktualizacja cen wszystkie towary – po naciśnięciu tego przycisku jest tabela informująca o ostatnich wysłanych cenach. Następuje pełna aktualizacja cen towarowych.
  4. Pokaż mapowanie towarów – po naciśnięciu tego przycisku pojawia się nowe okno, w którym pojawi się tabela ze zmapowanymi przez integrator towarami pomiędzy XL-em a BaseLinkerem
  5. Usuń mapowanie towarów – usuwa wszystkie towary jakie zostały zmapowane za pomocą funkcji “Łączenie towarów Comarch ERP XL<>BaseLinker” na głównym panelu integratora.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes