...

 1. Sekcja optima
  1. Katalog Optimy, ścieżka, gdzie jest zainstalowana ERP Optima.

Najczęściej to C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima

 1. Firma: Nazwa firmy w ERP Optima do której mają być dodawane dane
 2. Operator: Użytkownik EPR Optimy
 3. Hasło: hasło użytkownika ERP Optimy.
 4. Pobierz moduły użytkownika – pobiera moduły wskazane na operatorze. Jeśli jest wykupiony HAP (Handel Plus) lub KBP (Kasa Bank Plus) zalecamy ręczne wskazanie tych modułów.
 5. SQL Connection String z Optimy – przy zaznaczeniu tego parametru nie konfigurujemy połączenia z SQL. Połączenie do SQL jest pobierane z użytkownika ERP Optimy. (Zalecana konfiguracja)
 6. Sprawdź połączenie – robi testowe logowanie do ERP Optimy i sprawdza poprawność konfiguracji
 1. Sekcja zdjęcia
  1. Ścieżka zdjęcia – ścieżka do katalogu, gdzie będą zapisywane lub są zapisane zdjęcia
  2. Pobierz zdjęcia na podstawie pliku Excel a nie z folderu – Przy zaznaczonym parametrze zdjęcia są pobierane z linków URL podanych w arkuszu.

Domyślnie zdjęcia pobierane są z folderu. Nazwą pliku musi być Kod lub Ean towaru w ERP Optima. Jeśli zdjęć jest więcej niż jedno nazwa powinna mieć strukturę (kod + $+ numer zdjęcia)

 1. SEKATOR.jpg
 2. SEKATOR$1.jpg
 • SEKATOR$2.jpg
 1. Zmniejsz zdjęcie – umożliwia zmniejszenie zdjęcia do wybranego rozmiaru w jednostce px
 2. Udostępnij e-Sklep/e-Sale – dodane zdjęcie będzie udostępnione w e-Sklep/e-Sale
 3. Dodaj zdjęcie do Atrybutu, Id atrybutu – zdjęcie zostanie także dodanie do wybranego atrybutu.
 1. Ogólne
  1. Nazwa arkusza – nazwa arkusza, z którego mają być odczytane dane. Jeśli pole jest puste pobierany jest pierwszy arkusz.
  2. Ścieżka logi – katalog, w którym będą zapisywane logi programu
  3. Ścieżka do Arkuszy – domyślny katalog, który będzie otwierany pryz wyborze arkusza do importu
 2. Atrybuty
  1. Tylko Dodawaj Atrybuty – zaznaczony parametr decyduje o tym, że tylko są dodawane atrybuty, atrybuty nie są aktualizowane lub dopisywane kolejne wartości istniejącego atrybutu na karcie towaru.
  2. Nie Duplikuj Wartości – nie duplikuje wartości atrybutów dodaje jako kolejne lub aktualizuje w zależności od parametru z podpunktu 4a.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.