...

Zakładka umożliwia przypisanie Serii lub Symbolu dokumentu ze względu na źródło pochodzenia zamówienia w BaseLinkerze lub kod ISO kraju pochodzenia.

 1. RO ustaw serie ze względu na kraj pochodzenia ISO kraju – na dokumencie rezerwacja odbiorcy RO, w numerze dokumentu zostaje dodana dodatkowa seria z kodem ISO danego kraju.
 2. Seria RO ze względu na pochodzenie – ustawiamy dodatkowo parametr seria w numerze dokumentu RO jaki został zmapowany w “Seria/Symbol RO ze względu na pochodzenie zamówienia”. Dodatkowo można ustawić inny symbol w numerze dokumentu, poprzez wybranie właściwości z pola “Dedykowany symbol RO”. W przypadku zamówienia pochodzącego z danego źródła zostanie przypisany automatycznie zmapowany symbol do numeru dokumentu.
 3. Symbol RO ze względu na pochodzenie – ustawiamy zdefiniowany wcześniej symbol dokumentu jaki został zmapowany w “Seria/Symbol RO ze względu na pochodzenie zamówienia”. W przypadku zamówienia pochodzącego z danego źródła zostanie automatycznie przypasany zmapowany symbol do numeru dokumentu.
 4. Seria Optima – wyświetla listę wartości Symboli lub Serii z Optima w zależności od zaznaczonych powyższych pól.
 5. BaseLinker źródło zamówień – wyświetla listę dostępnych marketplace/integracji zdefiniowanych w Baselinker.
 6. Nazwa konta Id – dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
 7. Usuń – usuwa wybrane mapowanie.
 8. Dodaj – dodaje wybrane mapowanie do listy.
 9. Dedykowany Symbol FS – Dodaje domyślny symbol z listy do Faktury Sprzedaży w przypadku, gdy kontrahentem jest firma (posiada nip).
 10. Dedykowany symbol PA – Dodaje domyślny symbol z listy do paragonu PA w przypadku, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna.
 11. Dedykowany symbol FS na osobę fizyczną – Dodaje domyślny symbol z listy do Faktury Sprzedaży w przypadku, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna.
 12. Dedykowany symbol KOR firma – dodaje zdefiniowany symbol dla korekt, które są pobierane ze statusu w Konfiguracja -> BaseLinker do Optima -> Korekty do dokumentu -> Utwórz na podstawie statusu zamówienia.
 13. Dedykowany symbol KOR bez wysyłki – dodaje zdefiniowany symbol dla korekt, które są pobierane ze statusu w Konfiguracja -> BaseLinker do Optima -> Korekty do dokumentu -> Utwórz na podstawie statusu bez kosztu wysyłki
 14. Symbol FS/PA ze względu na pole dodatkowe baselinker – mapowanie pozwala przypisać dodatkowy symbol dokumentu ze względu na wartość pola dodatkowego przekazanego do konkretnego zamówienia. Konkretną wartość do pola dodatkowego w baselinker można przekazać odpowiednio tworząc automatyczną akcje w baselinker. Gdy funkcja jest aktywna zdefiniowane dedykowane wartości FS/PA nie są wtedy przypisywane do dokumentów. Mapowanie działa również w przypadku aktywnej funkcji “Stwórz dok końcowy zamiast RO”;
 15. Symbol FS – wyświetla listę dostępnych symboli dla dokumentu FS.
 16. Symbol Pa – wyświetla listę dostępnych symboli dla dokumentu PA.
 17. Seria FS – wyświetla listę dostępnych serii dla dokumentów, dodatkowo po średniku “;” można przypisać stawkę VAT jak będzie narzucona na wszystkie zamówienia pochodzące z danego pola dodatkowego. Aby aktywować funkcje należy zaznaczyć jeszcze w zakładce Kontrahenci -> Narzuć stawki Vat z mapowania serii dokumentu.
 18. Pole dodatkowe baselinker – wyświetla listę zdefiniowanych pól dodatkowych w baselinker przypisanych do zamówień.
 19. Wartość pola dodatkowego – tu wskazujemy konkretną wartość jaka pojawia się w wskazanym polu dodatkowym w baselinker.
 20. Dodaj – dodaje mapowanie do listy.
 21. Usuń – usuwa wskazane mapowanie z listy.
 22. Seria FS ze względu na rodzaj kontrahenta – ustawia dodatkową serię na dokumencie FS ze względu na rodzaj kontrahenta: firma lub klient indywidualny. Należy pamiętać żeby wskazany symbol FS miał przypisaną serię w Optima.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.